شعر بهار

برف و یخ آب شد چشمه ها شد روان

شد زمین رنگ رنگ خنده زد آسمان

باز دنیای ما شاد و پیروز شد

آمد، آمد بهار عید نوروز شد

پر شد از بوی گل کوچه ها، خانه ها

باز آغاز شد رقص پروانه ها

باز هم پهن شد سفره هفت سین

سبز شد، سرخ شد هر کجای زمین

بهار

/ 0 نظر / 17 بازدید