ضرب المثل های رایج در روستا

 کاسه را هر چه محکم تر بگیری زودتر می افتد و میشکند

دود از کنده پوده بلند میشود

نه غم داشت ونه بیماری جوال دوز به خودش میزد ومینالید

از ابر سیاه نه از ابر سفید بترس- از قد بلند نه از قد کوتاه بترس-از آدم مو دار نه از کچل بترس

تا دیواری نتنبد (ویران نشود) گودال پر نمیشود

جو پای گدار (سربالایی) فایده ندارد.

نه خود خورم ... نه کس دهم ..... گنده کنم به سگ دهم

چلو صافی به آفتابه میگه تهت سوراخه

نه شیر شتر می خوام نه دیدار عرب

 اگه گوشت نباشه چغندر هم سالاره

دل من آش ماید آش ماید ... اگر فکرش کنم چیزهاش ماید.

جالب است که همه این ضرب المثل ها از زبان فردی به نام پیر قدیم نقل قول میشود.

/ 0 نظر / 20 بازدید