ابراز همدردی

  هوالباقی

خانواده محترم و بزرگ معقول

 فامیل بزرگ زارعی

آقایان محمدی

و سایر فامیل وابسته و اهالی محترم روستای هونویه

خبر درگذشت مرحومه مغفوره فاطمه خانم زارعی ما را در غمی بزرگ فرو برد.

ضمن ابراز همدردی با شما عزیزان  داغدار , علو درجات و عفو و غفران الهی را برای آن

 مرحومه از خداوند متعال آرزومندیم.

 

از طرف : فامیلهای شما در روستای بم

 

/ 0 نظر / 28 بازدید