احمد مدآقا

مرحوم احمد مدآقا

 

بدین زور و زر دنیا چو بی عقلان مشو غره

که این آن نوبهاری نیست کش بی‌مهرگان بینی

که گر عرشی به فرش آیی و گر ماهی به چاه افتی

وگر بحری تهی گردی وگر باغی خزان بینی

یکی اعضات را حمال موران زمین یابی

یکی اجزات را اثقال دوران زمان بینی

چه باید نازش و بالش بر اقبالی و ادباری

که تا بر هم زنی دیده نه این بینی نه آن بینی

سر الب ارسلان دیدی ز رفعت رفته بر گردون

به مروآ تا کنون در گل تن الب ارسلان بینی

/ 2 نظر / 36 بازدید

باتشکر وتقدیر از جناب آقای اسماعیل نجفی وسایر همکاران ایشان در به تصویر کشیدن روستای زیبای بم موفق باشید باتشکر یک دوست

بازدید کننده ای از چاهکمی های مقیم غربت

روحش شاد