جوانان ناکام

شعری زیبا از آقا محمد باقر بروجردی متخلص به (صامت)

 

((ح.د.ا دنیا پلی است در گذر کشور فنا ح.د.ا ))

 

دردا و حسرتا که به غفلت جها ن گذشت

عمر عزیز در طمع این وآن گذشت

ای خفته در سراچه ی غفلت، ز جای خیز
بر بند ، بار  جان که دگر کاروان گذشت

قارون مگر نداشت بسی نقد سیم و زر

دیدی که آخر از سر آنها چسان گذشت

چندان به دوش خویش بکش بار معصیت

کز موقف حساب الهی توان گذشت

آمد چو مرگ پیر و جوانی نمی کند

ای بس جوان که پیر نگشت و جوان گذشت

مفروش باد دولت خود بر کهان و مه

خواهد چو عاقبت به کهان و مهان گذشت

بیچاره ای که طعنه دولت زنی به وی

غافل مشو که زخم زبان از سنان گذشت

آخر ، دُهَل به ماتمِ وی سینه چاک شد

آن را که بانگ کوس زهفت آسمان گذشت

دیدی رسید ملک کیان بعد بر کیان

دیدی کیان نهاد ز بهر کیان گذشت

گیرم که بانگ حشمت تو قیروان گرفت

گیرم که صیت جاه تو از فیروان گذشت

آخر به زیر خاک بباید مکان نمود

آخر بباید از سر این خانمان گذشت

آن گنج باد آور پرویز را که برد؟

زان گنج شایگان ، به عبث ، رایگان گذشت

جز اینکه هی به باد فنا داد و هی بسوخت

برگ اجل بگو، زکدام آشیان گذشت

خواهی بسی به خواب شدن در بسیط خاک

عمرت همین دو روزه  به خواب گران گذشت

یکدم نشد که خیل غم از دل برون شود

ما را تمام عمر به آه و فغان گذشت

گویند هر زمان که فلان را اجل رسید

گویند دم به دم که ز دنیا فلان گذشت

دنیا پلی است در گذر کشور فنا

در موسم عبور بباید از آن گذشت

بر آنکه تیره شد فلک از دود مطبخش

بر آنکه داشت عمر فزون در جهان گذشت

بر آنکه شب به بسترِ راحت بخفتْ خوش

بر آنکه بود روز و شبش پاسبان گذشت

بر آنکه خون مردم بیچاره ریختی

بر آنکه بد ز ظلم تو اندر فغان گذشت

بر کودک رضیع که در مهد جان سپرد

بر آنکه داشت عمر فزون در جهان گذشت

این آیت فنا که بهر خانمان رسید

این قاصد اجل که بهر خاندان گذشت

زآن خانمان سرشک بهفتم زمین رسید

بر نه سپهر دود از آن دودمان گذشت

بر بینوای عور که ساتر به تن نداشت

بر آنکه داشت پیرهن، پر نیان گذشت

این پنج روزه عمر عجب بود بی وفا

گوئی که برق سان و چو تیر از کمان گذشت

(صامت) دگر منال ز دنیای بی وفا

گر تلخ کام بودی و گر شادمان گذشت

 http://www.hoseeinesfahani.mihanblog.com/

/ 6 نظر / 58 بازدید
یک دوست

خدا رحمت کند جمیع درگذشتگان را

علي

خدا رحمتشون كنه. حال كرديم لذت برديم از آهنگ

فاطمه

خدا رحمتش کنه داداشم بود هر کی انداخته رو سایت ممنون. اینطوری فراموش نمیشه

زهرا

س ممنون از عکس هایی که گذاشتین توسایت

رحیم

سلام خدارحمت کند همه رفتگان را< ممنون

فاطمه

خدارحمتت کنه رامین جان ....خیلی. دوستت دارم جات واقعا خالیه ...روحت شاد. باشد