علم

علم نمادی از حضرت عباس است  که در بالای آن دستی به عنوان یادی  از فداکاری  حضرت عباس میگذارند و آن را با زیباترین پارچه ها می آرایند و همچنین پیشاپیش دسته های عزاداری بر دوش یکی از عزاداران به حرکت در می آید و از حرمت و ارزش زیادی برخوردار است . پس از به هم رسیدن دسته ها  عزاداران به زیارت علم دسته مقابل می روند. و در نوحه ها گویند :

این علم از کیست که بی صاحب است  

و گروه مقابل در جواب گویند:

این علم از ماه بنی هاشم است

/ 1 نظر / 62 بازدید
مهدی یاقبلیا

خیله خبه!امبااگه وقته مخی عکس یامطلبه بفرستی بابقیه همدهیا هماهنگ کو!برای ایکه بقیه هم عکس و...خب خیله درن!متشکر