حاج خانم

مادر بزرگ روستا و در عروسیها اسپند دود می کند و  سرو (شعری است که در جشن عروسی در وصف عروس یا داماد گفته میشود)می خواند.

نمونه ای از این سرو ها

++++++++++

ازو بالا میه کتاب جوهری        عروس ماهه و داماد مشتری

گه به دور ماه گردم گه به دور مشتری

صبر کن  تا دلییش بیه و ورش دری بری

++++++++++

عروس خانوم به قربان وفایت          چه می خواهی تا بیارم از برایت

منم در عالم و یک قطره خون        همین خونم فدای دست وپایت

+++++++++

/ 1 نظر / 17 بازدید
بازدید کننده ای از چاهکمی های مقیم غربت

سلام درود بر شما و سلیقه های قشنگی که به کار می برید شعر حاج خانم را این طوری بنویسید درست تر است . همین خونم حنای دست وپایت .با تشکر